linya

biruin nio, andaming bagay ang naging posible sa mundo dahil sa mga linyang ito.
sa mga manunulat, ang linya ay binubuo ng mga salita ng kanilang akda.
sa mga mang-aawit, binubuo ito ng liriko ng kanilang kanta.
sa mga matimatiko, biubuo ito ng napakaraming tuldok.
sa mga bata, ito ang bumubuo sa kanilang mga letra, bahay, at kung anu-ano pang ipinatrace sa paaralan.
sa mga katulad ko na pinag-aaralan, ito ay isang daan, <3
documentation sa com, tantararan, eto at nasa tumblr! haha :)
that’s life, ngarag ka na nga sa skul. give yourself a break! :)

linya

biruin nio, andaming bagay ang naging posible sa mundo dahil sa mga linyang ito.

sa mga manunulat, ang linya ay binubuo ng mga salita ng kanilang akda.

sa mga mang-aawit, binubuo ito ng liriko ng kanilang kanta.

sa mga matimatiko, biubuo ito ng napakaraming tuldok.

sa mga bata, ito ang bumubuo sa kanilang mga letra, bahay, at kung anu-ano pang ipinatrace sa paaralan.

sa mga katulad ko na pinag-aaralan, ito ay isang daan, <3

documentation sa com, tantararan, eto at nasa tumblr! haha :)

that’s life, ngarag ka na nga sa skul. give yourself a break! :)